Mathematik "Zusammenhänge selbst entdecken" (2012)
(ik1204_math)

 

Termin: 10. April - 14. April 2012
Zielgruppe: 3. 4. Klasse HS / AHS
Kursleitung: Dr. Hildegard Urban-Woldron